Detský domov Štúrovo

 

                                                        

Kontakty a poloha

Kontakty zamestnancov         

Riaditeľ detského domova
E-mail: dedsturovo@stonline.sk
            riaditel.sturovo@ded.gov.sk                                                
Tel.: +421-362433011      
Mobil: +421905744182
 
Ekonomický úsek
E-mail: ekonom.sturovo@ded.gov.sk
             dedsturovo.ek@mail.t-com.sk
             dedsturovo.hos@mail.t-com.sk
Tel.: 00421-362433012,  IP 937092
         + 421-367511110
 
Sociální pracovníci                                                                         
E-mail: dedsturovo.soc@mail.t-com.sk
Tel.:00421-362433014
 
 
Fakturačné údaje                             
Detský domov Štúrovo                                                         
Námestie slobody č. 13
94301 Štúrovo
IČO: 00181641
DIČ: 2021073967