Detský domov Štúrovo

 

 2011

 

 2012

 

 2013

 

 2014

 

 2015

 

 Stravovacie poukážky Callio Gastro

 odb.prehliadka a skúška prenosných elek.zariadení

 Jedálne kupóny