Detský domov Štúrovo

 

 do 31.12.2010

 

 2011

 

 2012

 

 2013

 

 2014

 

 2015