Detský domov Štúrovo

    Úvod     Zmluvy     Faktúry     Kontakt     Register OPK     Podporili nás     O nás     Voľné pracovné miesta     Výročné správy     OZ     Ochrana osobných údajov  
 

 

  

 

 

Detský domov je rozpočtová organizácia a je zriadená Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Štátny rozpočet nepokryje všetky naše potreby a preto sa obraciame na všetkých ľudí dobrej vôle, ktorý sú nám ochotní pomôcť, či už materiálne alebo finančne. Vaša pomoc prispeje k zlepšeniu podmienok života detí, ktoré nie z vlastnej viny prežívajú detstvo mimo vlastnej rodiny.

 

Podporiť nás môžete rôzne, a to prostriedkami finančného aj nefinančného charakteru -  hygienických potrieb, školských pomôcok,oblečenia, kníh, darovaním hračiek,turistických potrieb a pod. Veľmi sa potešíme aj pomoci pri tvorbe a realizácii programov a voľnočasových aktivít pre deti.


V prípade, že sa rozhodnete pre poskytnutie finančnej pomoci, peniaze prosím posielajte na náš darovací účet číslo:

 

SK27 8180 0000 0070 0042 1501, kód 8180

 


Aj vďaka Vám tak môže byť život našich detí veselší, plnší zážitkov a nových skúseností. ĎAKUJEME!heart

 

             

 

Vyhlásenie o prístupnosti

Internetová stránka detského domova spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy a štandardy pre prístupnosť webu dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy [č. 312/2010 Z. z.] v účinnosti od 15. júla 2010.

Výnimky

Detský domov Štúrovo si je vedomý nedodržania štandardov informačných systémov verejnej správy pri zverejňovaní niektorých zmlúv, nakoľko boli zverejnené v jedinom dostupnom formáte, keďže druhé zmluvné strany detskému domovu elektronickú verziu zmlúv v čitateľnej forme neposkytli.

Detský domov Štúrovo si je vedomý nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty doručené detskému domovu  výlučne klasickou poštou.  Jedná sa o dokumenty, ktoré detský domov netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.